Tiên phong về
Dinh dưỡng làm đẹp
Viên uống làm đẹp
số 1 tại Pháp
Hiệu quả được
chứng minh lâm sàng
Được các bác sỹ
da liễu khuyên dùng
Viên uống HA 300mg

B17C – Hyaluronic Forte 300mg – Viên uống bổ sung Hyaluronic Acid

2.500.000
B17C

B19 - Glutathion Liposomal - Viên uống bổ sung Glutathion

1.160.000
B19

B18- Zn Zinc Liposomal - Viên uống bổ sung Kẽm

420.000
B18
Viên uống HA 300mg

B17 - Hyaluronic Forte 300mg - Viên uống bổ sung Hyaluronic Acid

1.250.000
B17

Ý KIẾN TỪ CHUYÊN GIA