Tiên phong về
Dinh dưỡng làm đẹp
Viên uống làm đẹp và sức khỏe
số 1 tại Pháp
Hiệu quả được
chứng minh lâm
sàng
Được các bác sỹ
da liễu khuyên dùng
B20 - Cal/mag/zinc Liposomal - Viên uống bổ sung Canxi – Magie – Kẽm Liposomal

B20 - Cal/mag/zinc Liposomal - Viên uống bổ sung Canxi – Magie – Kẽm Liposomal

650.000
B20
Hyaluronic Forte 300mg – Viên Uống Bổ Sung Hyaluronic Acid

B17C – Hyaluronic Forte 300mg – Viên uống bổ sung Hyaluronic Acid

2.500.000
B17C
B19 – Glutathion Liposomal – Viên Uống Bổ Sung Glutathion

B19 - Glutathion Liposomal - Viên uống bổ sung Glutathione

1.160.000
B19

B18 - Zn Zinc Liposomal - Viên uống bổ sung Kẽm Liposomal

420.000
B18
Viên uống HA 300mg

B17 - Hyaluronic Forte 300mg - Viên uống bổ sung Hyaluronic Acid

1.250.000
B17

Ý KIẾN TỪ CHUYÊN GIA